Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Πάντοτε

'  'Πάντοτε να θυμάσαι εκείνον που βρίσκεται μέσα στο σώμα σου. Όταν περπατάς, όταν κάθεσαι, όταν τρως ή όταν δεν κάνεις τίποτα, να θυμάσαι εκείνον που ούτε περπατάει, ούτε κάθεται, ούτε τρώει.
Όλες οι δραστηριότητες είναι επιφανειακές και πέρα από όλες τις δραστηριότητες βρίσκεται το ΕΙΝΑΙ.
Έχε λοιπόν επίγνωση του αδρανούς που βρίσκεται μέσα στη δραστηριότητα, έχε επίγνωση του ακίνητου μέσα στην κίνηση.''

Dimitra-Pythia Ypatia

Δεν υπάρχουν σχόλια: