Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ελευθερία

πραγματική ελευθερία αποτελεί εσωτερική υπόθεση του καθενός. Δεν κατακτιέται με πολέμους, δεν χάνεται με ήτες. Η εσωτερική ελευθερία όπως και η αλήθεια δεν περιγράφεται και δεν μεταδίδεται. Δεν μπορεί να μας την χαρίσει ούτε και να μας την στερήσει κανένας από την στιγμή που θα την κατακτήσουμε. Η εσωτερική ελευθερία βρίσκεται μέσα μας, είναι μια καθαρά βιωματική κατάσταση και η κατάκτηση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον άνθρωπο στην ατέρμονη προσπάθεια του να προσεγγίσει την αλήθεια.πραγματική ελευθερία αποτελεί εσωτερική υπόθεση του καθενός. Δεν κατακτάται με πολέμους, δεν χάνεται με ήττες  Η εσωτερική ελευθερία όπως και η αλήθεια δεν περιγράφεται και δεν μεταδίδεται. Δεν μπορεί να μας την χαρίσει ούτε και να μας την στερήσει κανένας από την στιγμή που θα την κατακτήσουμε. Η εσωτερική ελευθερία βρίσκεται μέσα μας, είναι μια καθαρά βιωματική κατάσταση και η κατάκτηση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον άνθρωπο στην ατέρμονη προσπάθεια του να προσεγγίσει την αλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: